αναμείνατε την καινούργια μας ιστοσελίδα

ALPET – ΠΕΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Βιοτεχνία Επεξεργασίας Χαρτιού
29ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, 57006 Βασιλικά
website under construction

ALPET – AL.PETSIS&CO 
converting paper company
food packaging products
29th.Thessalonikis-Poligirou
57006 Vasilika Thessalonikis

tel.: +30 2396024066-2396023160 fax: +30 2396024066
e-mail: info@alpet.gr